Welcome to TUTOR OUI online...ระดับ ม.6

สรุปเนื้อหา และ สูตรที่ต้องจำ

 

Link เกี่ยวกับเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus )

แคลคูลัสเบื้องต้น Calculus >>> คลิ๊กตรงนี้

ตัวอย่างโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แคลคูลัสเบื้องต้น Calculus >>> คลิ๊กตรงนี้

ขอขอบคุณสำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้จาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ >>> อ่านต่อ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) >> อ่านต่อ

สถาบัน กวดวิชา เดอะติวเตอร์ >>> อ่านต่อ