Welcome to TUTOR OUI online...ระดับ ม.5

สรุปเนื้อหา และ สูตรที่ต้องจำ

Link เกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็น (Probability )

ความน่าจะเป็น Probability >>> คลิ๊กตรงนี้

ตัวอย่างโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความน่าจะเป็น Probability >>> คลิ๊กตรงนี้

ขอขอบคุณสำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้จาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ >>> อ่านต่อ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) >> อ่านต่อ

สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ >>> อ่านต่อ