Welcome to TUTOR OUI online...ระดับ ม.4

>>> สรุปเนื้อหา และ สูตรที่ต้องจำ

Link เกี่ยวกับเรื่อง (เมทริกซ์ )

เมทริกซ์ Matrix >>>Link 1

ตัวอย่างโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เมทริกซ์ Matrix >>> คลิ๊กตรงนี้

ขอขอบคุณสำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้จาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ >>> อ่านต่อ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) >> อ่านต่อ

สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ >>> อ่านต่อ