วิชาม.ปลาย ( physics ) ม . 4 - ม.6

ลำดับ
เนื้อหา
1 . บทนำ ติวฟิสิกส์ ม.4 - ม.6
2 . ฟิสิกส์ บทที่ 01การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
3 . ฟิสิกส์ บทที่ 01การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2
4 . ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 : ระยะทาง , การขจัด , อัตราเร็ว , ความเร็ว , อัตราเร่ง , ความเร่ง
5 . ฟิสิกส์ แรง และกฎการเคลื่อนที่
6 . ฟิสิกส์การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
7 . ฟิสิกส์ บทที่ 4 งานและพลังงาน ม.4 ตอนที่ 1
8 . ฟิสิกส์ บทที่ 4 งานและพลังงาน ม.4 ตอนที่ 2
9 . ฟิสิกส์ บทที่ 05 โมเมนตัมและการชน(Momentum) ม.4 ตอนที่ 1
10 . ฟิสิกส์ บทที่ 05 โมเมนตัมและการชน(Momentum) ม.4 ตอนที่ 2
11 . ฟิสิกส์ บทที่ 05 โมเมนตัมและการชน(Momentum) ม.4 ตอนที่ 3
12 . ฟิสิกส์ บทที่ 05 โมเมนตัมและการชน(Momentum) ม.4 ตอนที่ 4
13 . ฟิสิกส์ บทที่ 05 โมเมนตัมและการชน(Momentum) ม.4 ตอนที่ 5
14 . การเคลื่อนที่แบบหมุน (ROTATIONAL MOTION)
15 . ฟิสิกส์ บทที่ 07 สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น ฟิสิกส์ ม.4 ตอนที่ 1
16 . ฟิสิกส์ บทที่ 07 สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น ฟิสิกส์ ม.4 ตอนที่ 2
17 . ฟิสิกส์ บทที่ 07 สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น ฟิสิกส์ ม.4 ตอนที่ 3
18 . ฟิสิกส์ บทที่ 07 สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น ฟิสิกส์ ม.4 ตอนที่ 4
19 . ฟิสิกส์ บทที่ 07 สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น ฟิสิกส์ ม.4 ตอนที่ 5
20 . ฟิสิกส์ บทที่ 08 คลื่นกล (Mechanical wave) ม.5 ตอนที่ 1
21 . ฟิสิกส์ บทที่ 08 คลื่นกล (Mechanical wave) ม.5 ตอนที่ 2
22 . ฟิสิกส์ บทที่ 08 คลื่นกล (Mechanical wave) ม.5 ตอนที่ 3
23 . ฟิสิกส์ บทที่ 09 เสียง ม.5 ตอนที่ 1
24 . ฟิสิกส์ บทที่ 09 เสียง ม.5 ตอนที่ 2
25 . ฟิสิกส์ บทที่ 09 เสียง ม.5 ตอนที่ 3
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

คลิกกลับ