ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
ที่อยู่ : นน2375 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก(กิ่ง) จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทร : 0-4450-8179
คลิกกลับ