ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนแร่วิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านกันเตรียง ตำบล บ้านแร่ อำเภอ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000
โทร : 044712080
คลิกกลับ