ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านเฉนียง ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โทร : -
คลิกกลับ