ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนพนาสนวิทยา
ที่อยู่ : 11 บ้านบวรรัตน์, ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์, 32220
โทร : 044 571 752
คลิกกลับ