ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนแนงมุดวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านนิคมสร้างตนเองปราสาท2 ตำบล แนงมุด อำเภอ กาบเชิง สุรินทร์ 32210
โทร : 088 590 9626
คลิกกลับ