ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ 2 44 ตำบล โคกตะเคียน อำเภอ กาบเชิง สุรินทร์ 32210
โทร : 044 558 814
คลิกกลับ