ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลบุรี ตำบล : ชุมพลบุรี อำเภอ :ชุมพลบุรี จังหวัด :สุรินทร์ 32190

โทร : 044596104
คลิกกลับ