ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้านยาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
โทร : 0-4457-6080
คลิกกลับ