ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: สถิติเบื้องต้น ( STATISTICS ) - คุณสมบัติของค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 2


สถิติเบื้องต้น ( STATISTICS ) - คุณสมบัติของค่ากลางของข้อมูล
คุณสมบัติของค่ากลางของข้อมูล

คุณสมบัติของค่ากลางของข้อมูล


22 ส.ค. 2558 00:32:32