ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: สถิติเบื้องต้น ( STATISTICS ) - สถิติบรรยายและคำนวน ตอนที่ 1


สถิติเบื้องต้น ( ELEMENTARY STATISTICS ) -สถิติบรรยายและคำนวน

 
22 ส.ค. 2558 00:28:53