ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง: คณิตศาสตร์เตรียมสอบ PAT1/2556 พี่อุ๋ย The Tutor (ติวเข้ม เติมเต็มความรู้)


หัวข้อ : คณิตศาสตร์ PAT 1
ตอน : Idol I Do Part 1หัวข้อ : คณิตศาสตร์ PAT 1
ตอน : Idol I Do Part 2หัวข้อ : คณิตศาสตร์ PAT 1
ตอน : Idol I Do Part 3หัวข้อ : คณิตศาสตร์ PAT 1
ตอน : Idol I Do Part 4
อาจารย์ผู้สอน : กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี
วิชา : คณิตศาสตร์
วันที่สอน : 14 ธันวาคม 2556
หัวข้อการสอน : คณิตศาสตร์ PAT 1
รายละเอียด :คณิตศาสตร์ PAT 1

19 ธ.ค. 2556 21:26:14