รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน

าณาจักรโรงเรียนมัธยมไทย มิตรภาพ เพื่อน การเรียนรู้ สู่อาชีพในฝัน จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ... สังคมดีๆที่มีให้กัน

 

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. >>> ทัวร์จังหวัดลำพูน)

โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมืองลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม อำเภอเมืองลำพูน
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง
โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง
โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา อำเภอบ้านธิ
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อำเภอลี้
โรงเรียนป่าแป๋ โรงเรียนป่าป๋วย อำเภอบ้านโฮ่ง


 

โรงเรียนเอกชน

1.โรงเรียนมงคลวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
2.โรงเรียนอรพินพิทยา อำเภอเมืองลำพูน
3.โรงเรียนใบบุญลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
4.โรงเรียนดรุณพัฒนา อำเภอเมืองลำพูน
5.โรงเรียนธนรัตน์วิทยา อำเภอเมืองลำพูน
6.โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
7.โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
8.โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
9.โรงเรียนใบบุญป่าซาง อำเภอป่าซาง
10.โรงเรียนละอองทิพย์ อำเภอบ้านธิ
11.โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง
12.โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" อำเภอเมืองลำพูน
13.โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อำเภอป่าซาง