ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
1 . โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 96 ม.1 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
2 . โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นน2375 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก(กิ่ง) จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ 32140
3 . โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ตำบล เขวาสินรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000
4 . โรงเรียนแร่วิทยา หมู่ที่ 5 บ้านกันเตรียง ตำบล บ้านแร่ อำเภอ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000
5 . โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านเฉนียง ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
6 . โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ หมู่ 8 81 ตำบล ระเวียง อำเภอ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130
7 . โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา หมู่ที่ 12 บ้านอีแฮด ตำบล :คำผง อำเภอ :โนนนารายณ์ จังหวัด : สุรินทร์ 32130
8 . โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 301 หมู่ที่ 3 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
9 . โรงเรียนบัวเชดวิทยา หมู่ 4 457 ตำบล บัวเชด อำเภอ บัวเชด สุรินทร์ 32230
10 . โรงเรียนสุรพินท์พิทยา หมู่ที่ 3 บ้านลำดวน ตำบล ลำดวน อำเภอ ลำดวน สุรินทร์ 32220
11 . โรงเรียนพนาสนวิทยา 11 บ้านบวรรัตน์, ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์, 32220
12 . โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1 หมู่ 19 ตำบลกาบเชิง จงหวัดสุรินทร์ 32210 ตำบล กาบเชิง อำเภอ กาบเชิง สุรินทร์
13 . โรงเรียนแนงมุดวิทยา หมู่ที่ 9 บ้านนิคมสร้างตนเองปราสาท2 ตำบล แนงมุด อำเภอ กาบเชิง สุรินทร์ 32210
14 . โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา หมู่ 2 44 ตำบล โคกตะเคียน อำเภอ กาบเชิง สุรินทร์ 32210
15 . โรงเรียนกาบเชิงวิทยา โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
16 . โรงเรียนเมืองบัววิทยา หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเมืองบัว ตำบล :เมืองบัว อำเภอ : ชุมพลบุรี จังหวัด : สุรินทร์ 32190
17 . โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลบุรี ตำบล : ชุมพลบุรี อำเภอ :ชุมพลบุรี จังหวัด :สุรินทร์ 32190
18 . โรงเรียนหนองสนิทวิทยา หมู่ที่ 7 บ้านบ้านสำโรงน้อย ตำบล หนองสนิท อำเภอ จอมพระ สุรินทร์ 32180
19 . โรงเรียนเมืองลีงวิทยา หมู่ที่ 12 บ้านยาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
20 . โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านบุแกรง ตำบล :บุแกรง อำเภอ :จอมพระ จังหวัด : สุรินทร์ 32180
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 90 หน้า