ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
1 . โรงเรียนวัดไร่น้อย 470 24 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
2 . โรงเรียนวัดไร่น้อย 142 หมู่ที่ 8 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
3 . โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 134/4 หมู่ที่ 4ถนนสุราษฎร์-กระบี่, ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
4 . โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ที่อยู่: 100-4 ถนน ทหาร ตำบล วารินชำราบ อำเภอ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
5 . โรงเรียนนันตาศึกษา เลขที่ 138 หมู่ที่ 1 ถนนเขื่องใน - ยางชุมน้อย. อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
6 . โรงเรียนศิริเกษวิทยา บ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
7 . โรงเรียนพระกุมารอุบล 604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
8 . วัดท่ากกแห่ ที่อยู่: 170 ซอย เลี่ยงเมือง 7 ตำบล แจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
9 . โรงเรียนศรีแสงธรรม 212 หมู่ 5 บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุุบลราชธานี
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
10 . โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 36 หมู่ 8 ตำบล ไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
11 . โรงเรียนสีทอง หมู่ที่ 2 บ้านบ้านดงบัง ตำบล :ดอนมดแดง อำเภอ :ดอนมดแดง จังหวัด :อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ : 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
12 . โรงเรียนดำรงวิทยา 174 ถ.นาตาล-โพธิ์ไทร ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
13 . โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 66 หมู่ 12, ตำบล พะลาน อำเภอ นาตาล อุบลราชธานี 34170
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
14 . โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 118/1 ม.1 ถ.อุบล-ตระการ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
15 . โรงเรียน เยาวเรศศึกษา 161 พโลชัย ถนน พโลชัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
16 . โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 128 หมู่ 7 บ้านโคกค่อย ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
17 . โรงเรียน ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 31 เลี่ยงเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
18 . โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก 185 ถนน เขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
19 . โรงเรียนอุบลวิทยากร 139 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 34000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
20 . โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 442 หมู่ ที่ 5 ถนน ม่วงสามสิบ เขื่องใน, ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 72 หน้า