ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

รูป
ประเภทเนื้อหา
รายละเอียด
ความรู้เรื่องมทริกซ์ เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 6 - เทคนิคการโอเปอร์เรชัน
ความรู้เรื่องมทริกซ์ เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 5-ระบบสมการเชิงเส้น
ความรู้เรื่องมทริกซ์ เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 4 - อินเวอร์สการคูณเมทริกซ์
ความรู้เรื่องมทริกซ์ เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 3-เมทริกซ์พิเศษ
ความรู้เรื่องมทริกซ์ เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 2-ทรานสโพสของเมทริกซ์ และ ดีเทอร์มิแนนต์
ความรู้เรื่องมทริกซ์ เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 1-นิยาม และทฤษฎีบท
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า