เนื้อหาคณิตศาสตร์ ทั้งหมดใน ม. ปลาย

การเรียนคณิตศาสตร์ ให้เข้าใจต้องอาศัยความขยัน มุ่งมั่น และพยายาม ทำแบบฝึกหัด และโจทย์ต่างให้มากๆ เพื่อพูนประสบการณ์ และ ทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์เพิ่มด้วยการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ของพีอุ๋ยจะทำให้ทำโจทย์์คณิตศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ และรวดเร็ว พีอุ๋ยรู้เท่าไหนน้องๆต้องรู้เท่าพี่อุ๋ย พี่รับรองว่าน้องๆทำโจทย์เข้ามหาวิทยาลัยได้แน่นอน..

 

picture

(คณิตศาสตร์ ม.4 )มัธยมศึกษาตอนปลาย

มีเนื้อหาเรื่องเซต ,ตรรกศาสตร์ ,จำนวนจริง ,ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น ,เมทริกซ์ ,ฟังก์ชัน ,เรขาคณิตวิเคราะห์

picture

picture

(คณิตศาสตร์ ม.5 )มัธยมศึกษาตอนปลาย

มีเนื้อหาเรื่อง เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม ,ตรีโกณ ,เวกเตอร์ ,จำนวนเชิงซ้อน ,ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น ,ความน่าจะเป็น

picture

picture

(คณิตศาสตร์ ม.6 )มัธยมศึกษาตอนปลาย

มีเนื้อหาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น, การแจกแจงปกติ, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมอนันต์, แคลคูลัสเบื้องต้น, กำหนดการเชิงเส้น

picture

picture

(คณิตศาสตร์ PAT 1 )สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test) คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ,2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ,3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ,4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ,6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ,7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

picture

picture

(คณิตศาสตร์ O-net )สอบเข้ามหาวิทยาลัย

O - NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1 ภาษาไทย , 2 คณิตศาสตร์, 3 วิทยาศาสตร์, 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, 5 ภาษาค่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

picture

picture

(ข้อดีในการเรียนออนไลน์ กับพี่อุ๋ย) The Tutor

1.) เป็นสถาบันกวดวิชาทันสมัยผ่านระบบเครือข่าย Internet แบบ E-learning เข้าถึงเนื้อหาได้รวดเร็ว ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์ จากที่บ้านหรือที่ต่างๆ
2.) อัตราค่าเรียนที่ถูกกว่าสถาบันกวดวิชาทั่วไป โดยได้รับความรู้เท่ากับสถาบันกวดวิชาชั้นนำ ได้รับความรู้แบบเท่าเทียมทั่วประเทศ
3.) หลักสูตรเข้มข้น สอนสนุก เรียนกับอาจารย์แบบตัวต่อตัว อาจารย์จบจากสถาบันที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนแบบมืออาชีพ เป็นกันเอง เป็นคนรุ่นใหม่และมีชื่อเสียงในวงการกวดวิชา
4.) แล้วน้องๆจะรักวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ทำโจทย์ด้วยสูตรลัด สูตรลับเพียบ ทำโจทย์ เทคนิคคิดแบบขั้นเทพทุกขันตอน ทั้งไว และถูกใจ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
5.) น้องๆสามารถส่งคำถามมาให้พี่ช่วยตอบได้อย่างง่ายดาย รับรองมั่นใจได้ ทุกคำถามและทุกคำตอบ ที่น้องสงสัยส่งมาได้เลยยินดีตอบรับครับ

ตัวอย่างอื่นๆใน ม.4

ตัวอย่างอื่นๆใน ม.5

ตัวอย่างอื่นๆใน ม.6

 

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ ทีวีออนไลน์ tv onlineรวมช่อง ทีวี มากมาย ดูทีวีออนไลน์ ผ่านเน็ต ทีวีออนไลน์ ทุกช่อง ดูทีวี ฟรี หลากหลายสถานีได้แล้วที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิกดูทีออนไลน์ช่องต่างๆ

ขอขอบคุณ

The Tutor พื้นฐานแน่น แม่นเนื้อหา ทักษะพัฒนาก้าวหน้าผลการเรียน::กวดวิชายอดนิยม

คลิกดูข้อมูล The Tutorระบบสมาชิกเรียนออนไลน์

ให้เลือก Login เข้าสู่ระบบสมาชิกในคอร์สเรียนที่สมัครไว้
ในระบบสมาชิกเรียนเลขออนไลน์

คลิกเพื่อ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก

เว็บไซต์ เพื่อนบ้าน

เว็บไซต์ >>>The tutor

เว็บไซต์ >>>Dek-D

เว็บไซต์ >>>SpokeDark.TV

เว็บไซต์ >>>Admissions 2554

เว็บไซต์ >>>การศึกษา Eduzones

เว็บไซต์ >>>สถานศึกษาต่างๆ

เว็บไซต์ >>> ซื้อของออนไลน์ mamy-oj

เว็บไซต์ >>>Tour2siam

เว็บไซต์ >>>ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Social wire

เว็บไซต์ >>>ที่กินที่เที่ยวทั่วไทย กับมาดูทัวร์

เกี่ยวกับเรา

อาจารย์: นาย กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี (พี่อุ๋ย)
การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม)(ลาดกระบัง)
วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง)
โทร: 08-399-65783,08-191-29334,08-155-91062
Email: marco_novotel@hotmail.com
สอนวิชา: วิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย)
สถานที่สอน: สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์
โทรสอบถามการสมัครเีรียนและปัญหาการใช้งาน:
08-399-65783