ข่าวสาร


เฉลย PAT1 รอบสอง (มีนา)58 มาแล้วครับ^^
อ่านต่อ...

พี่อุ๋ย คุยกับน้องๆ ตอนที่ 14
อ่านต่อ...

พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ ตอนที่ 13 พี่อุ๋ยคุยในความมืด
อ่านต่อ...

พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ ตอนที่11
อ่านต่อ...

พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ: ตอนที่8 สอบเสร็จแล้ว!!
อ่านต่อ...

เฉลยPAT1 รอบ เมษายน ปี2557 ตอนที่1
อ่านต่อ...

พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ ตอนที่6: PAT1 2557รอบ2
อ่านต่อ...

มาแล้วครับ เฉลยข้อสอบ PAT1 ปี57 ที่เพิ่งสอบกันไป ตอนที่ 1-4
อ่านต่อ...

อ่านต่อทั้งหมด...

เรียนเลขออนไลน์ วีดีโอแนะนำ

วีดีโอแนะนำ


เฉลย PAT1 รอบสอง (มีนา)58 มาแล้วครับ^^
อ่านต่อ...


เฉลย PAT1 ปี58 มาแล้ว
อ่านต่อ...


ติวเข้มPAT1-ปี58 ตอน1
อ่านต่อ...


คณิตศาสตร์เตรียมสอบ PAT1/2555 พี่อุ๋ย The Tutor (ติวเข้ม เติมเต็มความรู้)
อ่านต่อ...


คณิตศาสตร์เตรียมสอบ PAT1/2556 พี่อุ๋ย The Tutor (ติวเข้ม เติมเต็มความรู้)
อ่านต่อ...


เฉลยPAT1 รอบ เมษายน ปี2557
อ่านต่อ...


เฉลยPAT1 รอบเดือน มีนาคม ปี57
อ่านต่อ...


ร้อนๆ เฉลย7วิชาสามัญ 2557 คณิตศาสตร์ กับพี่อุ๋ย
อ่านต่อ...

อ่านต่อทั้งหมด...

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

รูป
ประเภทเนื้อหา
รายละเอียด
ความรู้เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น แคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus ) ตอนที่ 3
ความรู้เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น แคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus ) ตอนที่ 2
ความรู้เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น แคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus ) ตอนที่ 1
ความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ คณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม (Sequence & Series)-ผลบวกของอนุกรมอนันต์ ตอนที่ 2
ความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ คณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม (Sequence & Series) ตอนที่ 1
ความรู้เรื่องกำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น Linear programming
ความรู้เรื่อง สถิติเบื้องต้น สถิติเบื้องต้น ( STATISTICS ) - ตัวอย่าง ค่ามาตรฐาน ตอนที่ 5
ความรู้เรื่อง สถิติเบื้องต้น สถิติเบื้องต้น ( STATISTICS ) - ค่ามาตรฐาน ตอนที่ 4
ความรู้เรื่อง สถิติเบื้องต้น สถิติเบื้องต้น ( STATISTICS ) - การวัดการกระจายของข้อมูล ตอนที่ 3
ความรู้เรื่อง สถิติเบื้องต้น สถิติเบื้องต้น ( STATISTICS ) - คุณสมบัติของค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 2
ความรู้เรื่อง สถิติเบื้องต้น สถิติเบื้องต้น ( STATISTICS ) - สถิติบรรยายและคำนวน ตอนที่ 1
ความรู้เรื่องความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น ( Probability ) - วิธีการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 3
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า

วีดีโอแนะนำ

ความรู้สึกสดๆหลังสอบ PAT1 รอบแรก 29 ตุลาคม 2559 ล่าสุด

สรุป(เก็งข้อสอบ)พิชิต PAT1 ปี 59พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ ตอนพิเศษ : อย่าประมาท....อย่าจับ pokemon จนเพลิน...

ล่าสุดพี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ ตอนที่28: เตรียมตัวสอบเข้าแพทย์ กับน้องการ์ตี้

พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ: ตอนที่27
พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ: ตอนที่27 พี่อุ๋ยคุยน้องเอิร์ธ

พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ: ตอนที่26
ตอนที่26 น้องวัลย์กับประสบการณ์ ยื่นตรง vs admission